„Parabolele Domnului Iisus”- Semnele timpului, ediţie specială

434

Așa cum v-a obișnuit în fiecare an, redacţia revistei Semnele timpului a pregătit pentru luna decembrie un număr special. Unsprezece autori răspund la zece întrebări care înglobează cele mai relevante pilde ale Domnului Iisus pentru creștinul postmodern.

Din toată Scriptura, parabolele au o importanţă aparte, o dată pentru că alcătuiesc o mare parte din discursul lui Iisus Christos, dar mai ales pentru că explică cum ar trebui să fie comportamentul unui creștin veritabil, oferind aplicaţii directe la viaţa de zi cu zi. Însă viaţa noastră diferă astăzi foarte mult de viaţa primilor creștini. De la o societate agrară, am ajuns o societate în care „oţelul, asfaltul sau fibra optică domină viaţa urbană". Cât de relevante mai pot fi atunci pildele cu decorul lor specific?

Este clar că pentru parabole Iisus a folosit ilustraţii și povești care erau relevante pentru oamenii vremii. Aceasta însă nu le face mai puţin relevante pentru postmodernism. Forţa și relevanţa lor constau mai degrabă, în structura parabolei, în felul în care este construită o exprimare alegorică decât în elementele luate în parte. Eficienţa cu care o poveste poate să transmită un mesaj drept la ţintă a fost de nenumărate ori demonstrată de-a lungul timpului și istoriei, iar parabolele lui Iisus excelează în asta. Mai mulţi autori le-au elogiat din acest motiv, au elogiat povestea ca mecanism de transmitere a unui mesaj, dar au făcut-o printr-un text discursiv, au ucis-o explicând-o prin definiţii filosofice și cuvinte pompoase.

Semnele timpului a încercat însă să explice pildele tot cu ajutorul unor povești, reale, unele istorice, dar toate motivaţionale și inspiraţionale. „În ediţia de faţă am încercat să reconstituim, cel puţin în parte, trăirile publicului lui Iisus de acum 2.000 de ani prin pilde moderne, reale, care păstrează în esenţa lor surprizele și uimirea edificatoare din parabolele lui Iisus", scrie redactorul-șef, Norel Iacob, în editorialul său.

În această ediţie, parabolele lui Iisus răspund direct la zece întrebări esenţiale, care ne marchează viaţa cu atât mai mult acum, cu cât „postmodernitatea înseamnă o oarecare fugă de noi cei de ieri și de valorile noastre hotărâte odinioară". Ai uitat ce înseamnă mila? Mai știi că „aproapele" nu îi desemnează „pe cei apropiaţi", iar în contextul acesta știi ce înseamnă să îţi iubești aproapele? Nu ai înţeles niciodată pe deplin dreptatea lui Dumnezeu, iar reperele morale ale lumii postmoderne te-au făcut să uiţi care este regula de căpătâi a omului care vrea să fie mântuit?

Ediţia specială a revistei Semnele timpului oferă un plus atât celor ce caută răspunsuri la aceste întrebări, dar și celor care cunosc bine parabolele, dar vor să aibă o nouă perspectivă asupra lor, să le citească din alt unghi, cu detalii pe care nu le-au observat niciodată, explicate prin povestiri noi, care sparg bariera culturală și temporală, care leagă pildele de o societate de mult apusă.