Uniunile care dezbină: cum pot creştinii să-i iubească pe homosexuali

137

Recent, discuţiile privitoare la căsătoriile între persoane de acelaşi sex ocupă spaţii din ce în ce mai ample, atât în Europa, cât şi în SUA.

La câteva zile după ce şi-a declarat poziţia pro-căsătorii gay, Francois Hollande a câştigat alegerile prezidenţiale din Franţa. O declaraţie similară făcută de preşedintele Barack Obama nu a avut parte de aceeași reacţie monocoloră favorabilă.

Poziţia președintelui american a fost întâmpinată de multe critici care etichetează declaraţia ca un demers prea puţin abil în timpul campaniei electorale. Unii jurnalişti însă, atât din SUA, cât și din Europa, o etichetează ca pe o dovadă de curaj, mai ales vizavi de imaginea creştină pe care Obama o afişează frecvent.

Declaraţia lui Obama a venit în mijlocul unei rupturi ideologice în SUA: pe de o parte, statul California anunţa că este pe punctul de a interzice terapia de „convertire" a persoanelor homosexuale în indivizi heterosexuali; pe de altă parte, locuitorii statului Carolina de Nord votaseră în aceeaşi săptămână pentru interzicerea căsătoriilor gay, opunându-se tendinţei de legalizare a acestora.

În disputa ideologică pe marginea căsătoriilor gay, sunt aduse în discuţie cu precădere argumente teologice. Pe de o parte, susţinătorii căsătoriilor gay argumentează că referinţele biblice cu privire la homosexualitate sunt doar urme ale culturii ignorante şi pline de prejudecăţi dintr-o anumită perioadă de timp, Alte argumente sunt că expresiile şi cuvintele folosite pentru homosexualitate au fost înţelese/interpretate greşit sau că cei care au scris Biblia nu au avut o cunoaştere sau o înţelegere a relaţiilor gay şi că Iisus nu a spus niciodată niciun cuvânt despre homosexualitate.

Un exemplu de verset biblic interpretat dual este Romani 1:26 care spune „tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor." În timp ce teologii văd aici o dovadă clară a condamnării homosexualităţii, homosexualii consideră că versetul face referire la bărbaţii care se prostituau la acea vreme şi că versetul nu mai este actual.

Argumentele teologice folosite împotriva homosexualilor sunt legate de natura nefirească a relaţiei (din punct de vedere fiziologic, biologic şi sexual), create de Dumnezeu în Eden. În al doilea rând, numeroase pasaje ale Bibliei fac referire la sodomiţi/homosexuali ca la nelegiuiţi care nu vor moşteni Împărăţia Cerurilor. În al treilea rând, episodul în care Dumnezeu distruge cetăţile Sodoma şi Gomora are în centru mânia lui Dumnezeu faţă de perversiunile sexuale care aveau loc acolo. 

Cum poate biserica să-i iubească pe homosexuali?

În afara discuţiilor de fond, creştinismul promovează iubirea aproapelui, întrucât toţi suntem egali în faţa lui Dumnezeu: El a murit şi a înviat pentru fiecare dintre noi, indiferent de păcatele noastre, iar salvarea fiecăruia stă în acceptarea jertfei lui Iisus.

Tocmai de aceea, Christian Post a intervievat câteva persoane care au fost implicate în relaţii homosexuale şi o serie de lideri creştini pentru a afla cum poate biserica să manifeste iubire faţă de homosexuali. Toţi cei intervievaţi au fost de acord că o abordare empatică este foarte importantă faţă de cei care aleg să frecventeze o biserică, întrucât homosexualii au adesea amintiri neplăcute legate de biserică.

Răspunsurile oferite converg spre următoarele 5 mijloace de a-i iubi pe homosexuali. În primul rând, biserica ar trebui să îi primească pe homosexuali aşa cum îi primeşte şi pe alţi păcătoşi, dar la un moment dat trebuie să acţioneze împotriva păcatului.

Apoi, biserica trebuie să renunţe la prejudecăţile pe care le-au creat programele tv sau ştirile. Cei mai mulţi homosexuali sunt oameni retraşi, care nu îşi expun viaţa şi care respectă legile ţării în care trăiesc.

În al treilea rând, biserica trebuie să afle de la homosexual care este relaţia sa cu Dumnezeu. Cei care fac efortul de a veni la biserică şi de a afla răspuns la unele probleme intră sub responsabilitatea creştinilor acelei biserici.

În al patrulea rând, este important ca pastorii şi preoţii să prezinte natura păcătoasă a homosexualităţii din punct de vedere biblic.

În final, o parte importantă a consilierii constă în rezolvarea problemei vinovăţiei. Astfel, mesajul trebuie să fie unul de iertare şi de refacere a relaţiilor.