John Newton

„Amazing Grace”, compoziţia unui fost proprietar de sclavi

„Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me" sunt versurile unuia dintre cele mai cunoscute şi frumoase imnuri creştine, scrise de către un proprietar de sclavi, convertit la creştinism.