Când o zbura porcul – cele cinci economii europene aflate în pericol

104

    Porcii nu zboară (PIIGS won't fly) este titlul acronim prin care The Economist prezintă un raport asupra Portugaliei, Italiei, Irlandei, Greciei și Spaniei. Într-o analiză a ultimului deceniu (1999-2009) The Economist a verificat datele de risc ale celor cinci economii considerate și cele mai vulnerabile economii din zona euro: datorie naţională mare, șomaj ridicat, creștere mică a produsului intern brut.

    Spania se află pe primul loc la numărul de șomeri – un uriaș procent de 18%. În primul trimestru al 2010 a ajuns chiar la 20%, atingând cea mai mare rată a șomajului din lumea dezvoltată. Între ţările PIIGS, Italia are cea mai mare rată în calculul datoriei interne raportată la produsul intern brut. În Irlanda, deficitul bugetar a reprezentat cel mai mare procent din produsul intern înregistrat în UE în 2009. Standardul de viaţă din Portugalia a fost depășit de ţările emergente din Europa de Est (ex. Slovenia). Datoria Greciei va ajunge la 120% din produsul intern brut la finalul anului 2010.

    Nu doar datoria internă plasează aceste cinci ţări în centrul atenţiei (America, spre exemplu, are una dintre cele mai mari rate datorie/PIB din lume, și totuși are un rating AAA). Totul se reduce la încrederea invesitorilor în acele ţări, la cât de probabil este ca aceste ţări să reușească acoperirea datoriilor contractate la nivel guvernamental. (Sursa: The Economist)