Radiografia religioasă a SUA: Ce influenţează religia americanilor?

1197

Statele Unite ale Americii constituie încă o naţiune, în general religioasă. Mai mult de două treimi dintre locuitorii ţării sunt foarte religioși sau moderat religioși, potrivit unui recent sondaj Gallup. Această medie naţională ascunde însă diferenţe dramatice între regiuni.

Tiparele de religiozitate în SUA au rămas relativ stabile în ultimii ani. Circa 40% dintre americani se declară religioși, 32% dintre ei spun că nu au nicio religie, iar 28% dintre locuitorii SUA spun că sunt moderat religioși.

De departe, cei mai religioși sunt locuitorii din statele sudice, regiune care descrie faimoasa „Centură a Bibliei" (Bible Belt). Pe primul loc din punct de vedere al religiozităţii, se află locuitorii statului sudic Mississippi. În aceeași categorie intră și state precum Utah (cu cea mai mare parte a populaţiei alcătuită din mormoni, cel mai religios grup al Americii de azi). Cei mai nereligioși sunt, în schimb, americanii din Vermont și, în general, cei din statele vestice.

Aceste diferenţe par a fi mai degrabă generate de fenomenul „culturii de stat" decât de identităţile distincte ale oamenilor care formează statele Americii. Sociologii Gallup dau ca exemplu statul Mississippi, care are cel mai înalt procent de locuitori de culoare dintre toate statele uniunii. În cadrul statului, locuitorii de culoare sunt cel mai religios grup etnic. Însă la o comparaţie cu alte state, persoanele de rasă albă din Mississippi sunt cu mult mai religioase decât albii din alte state. Așa se face și că locuitorii statului Vermont care se identifică drept catolici sau protestanţi sunt mai puţin religioși decât rezidenţii statelor din sud care își declină această identitate religioasă.

Aceste observaţii i-au determinat pe specialiștii de la Gallup să afirme că există un element cultural și normativ al statului, probabil determinat și de istoria statului, care afectează obiceiurile religioase ale cetăţenilor și aprecierea lor faţă de religie în viaţa de zi cu zi.