Poate planeta să susţină 11 miliarde de locuitori?

69

Un raport ONU preconizează că, până la sfârșitul secolului, planeta va fi populată de 11 miliarde de oameni. Provocările privind resursele de apă și hrană sau pericolul răspândirii bolilor letale sunt doar câteva din ameninţările cu care se vor confruna locuitorii Pământului, pe fondul exploziei demografice viitoare, scrie Live Science.

În acest sens, publicaţia a analizat o serie de implicaţii ale boomului demografic preconizat de ONU, care vor afecta întreaga populaţie a lumii. Una dintre problemele majore născute pe fondul creșterii numărului de locuitori este cea a resurselor de hrană. Experţii spun că planeta poate satisface nevoia de alimente chiar și pentru 11 miliarde de oameni, însă adoptarea unor strategii sustenabile la nivel mondial sunt esenţiale în acest sens. Reducerea risipei de hrană, protejarea resurselor existente, inovaţiile din industria alimentară și în agricultură, îmbunătăţirea cooperării comerciale și micșorarea impactului negativ asupra mediului sunt câteva metode care contribuie la adaptarea lumii unei explozii demografice, scrie Live Science.

Resursele de apă reprezintă o problemă de mari dimensiuni chiar și în prezent. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 2015, o treime din întreaga populaţie a lumii, adică 2,4 miliarde de oameni, va consuma apă din surse nesigure și neîmbunătăţite. Până la sfârșitul secolului, situaţia poate deveni mult mai problematică. Pentru a face faţă unei populaţii în creștere, evaluarea cantităţii de apă disponibile, îmbunătăţirea infrastructurii instalaţiilor pentru apă sau reducerea cantităţii de apă folosită pentru irigat sunt câteva soluţii care nu oferă însă garanţia rezolvării problemei resurselor de apă, scrie Live Science.

Cu cât numărul locuitorilor planetei va crește, cu atât riscul de răspândire a pandemiilor se va mări. Concentrarea unui număr mare de oameni într-o regiune, dar și posibilitatea de a călători oriunde în lume sunt factori care contribuie la creșterea acestui pericol. Totodată, nevoia de noi spaţii de locuit și cultivat hrană îi va determina pe oameni să ocupe zonele sălbatice. Pe lângă faptul că acest lucru va produce dezechilibru în viaţa animalelor și va afecta mediul, oamenii vor fi expuși pericolului contractării de noi virusuri și boli infecţioase provenite de la speciile de animale care locuiau odată în acel habitat.

Totodată, mai mulţi oameni înseamnă mai multe deșeuri generate. Potrivit unui raport Eurostat al Comisiei Europene, depozitele de deșeuri constituie o ameninţare pentru mediu, poluând atât solul, cât și apa sau aerul, iar metoda incinierării gunoiului poate conduce în anumite circumstanţe la răspândirea de emisii și substanţe periculoase în aer. Totodată, deșeurile provoacă pierderi atât în ceea ce privește resursele materiale, cât și în rândul celor energetice. De aceea, Live Science punctează că, într-o lume în care populaţia se află în continuă creștere, sunt necesare metode eficiente din punct de vedere energetic, dar și igienice pentru reciclare.