Aventuri de 60 de secunde în religie

56

Portalul de educaţie la distanţă Open University a lansat o serie de patru animaţii informative, dar şi amuzante, despre câteva din teoriile importante susţinute de opozanţii religiei.

Seria, intitulată Aventuri de 60 de secunde în religie, este folosită pentru promovarea ofertei de studii religioase ale Open University.

Prima „aventură” îl prezintă pe Karl Marx şi concepţia lui că religia este un vehicul al unei fericiri iluzorii şi un mijloc de opresiune şi control social.

Marx considera că „abolirea religiei ca fericire iluzorie a oamenilor este principalul imperativ pentru fericirea lor reală”. În lucrarea „Critica filosofiei hegeliene a dreptului” se găseşte faimoasa teză a lui Marx cu privire la religie: „Religia este suspinul creaturii chinuite, sensibilitatea unei lumi lipsite de inimă, după cum este şi spiritul unei orânduiri lipsite de spirit”. Ea este „opiu pentru popor“.

Demersul sociologic al lui Marx a fost inspirat de antropologia lui Feuerbach. De perspectiva lui asupra religie sociologi ca Max Weber şi Georg Simmel au considerat că este bine să se distanţeze. Eficacitatea ei a fost verificată prin revoluţiile moderne (Rusia, Cuba, Spania, Iugoslavia).

Al doilea episod explorează conceptul de religie ca ritual, pornind de la teoria sociologului Auguste Comte care, asemenea lui Alain de Botton, a încercat să pună bazele unei religii seculare, bazate pe valori precum mila, ordinea şi ştiinţa.

Al treilea episod prezintă şi contrazice teoria profesorulului de drept roman Johann Jakob Bachofer, potrivit căreia religia a fost, la bază, matriarhală.

Al patrulea şi ultimul clip vizează conceptul de „virus al religiei”, introdus de militantul ateu Richard Dawkins.

Anul trecut, Open University a publicat o ală serie de „aventuri în 60 de secunde”, care a cuprins 6 clipuri video de prezentare a câtorva dintre cele mai cunoscute experimente filosofice.