Raport adventist denunţă discriminarea credincioșilor la școală și la angajare

1087

România se plasează la același nivel cu ţări precum Bangladesh, Belarus, Nicaragua, Sri Lanka, Rusia, Uganda și Zimbabwe în privinţa libertăţii religioase, susţine cel mai recent raport privind libertatea religioasă mondială, emis de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Studenţii și angajaţii adventiști se confruntă, cel mai des, cu dificultăţi în respectarea Sabatului, ziua de odihnă și închinare a credincioșilor adventiști fiind sâmbăta.

„Există angajatori care nu angajează adventiști care doresc să respecte Sabatul, deși această situaţie nu este larg răspândită”, se arată în raportul cu privire la libertatea religioasă în lume. „Biserica [Adventistă] continuă să întâmpine probleme cu universităţile care refuză să schimbe data examenelor pentru studenţii adventiști atunci când acestea sunt programate sâmbăta, deși s-au înregistrat progrese în această direcţie. În plus, elevii nu pot participa la olimpiadele școlare, majoritatea fiind programate sâmbăta”, se precizează în raport.

Biserica Adventistă a raportat, de asemenea, respingerea de către televiziunea publică a cererilor de timp de emisie proporţional cu numărul credincioșilor fiecărui cult recunoscut oficial. Pe de altă parte, raportul menţionează scăderea numărului articolelor de presă defăimătoare la adresa adventiștilor.

În raport, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea denunţă probleme ocazionale în obţinerea aprobărilor de a folosi săli publice pentru activităţi religioase, în special din cauza presiunii exercitate de preoţii ortodocși, mai ales în zone rurale sau în localităţi mici. „În multe cazuri, Biserica Adventistă a decis să nu folosească săli publice pentru astfel de activităţi, iar autorităţile locale nu cedează întotdeauna presiunii Bisericii Ortodoxe, acţionând în concordanţă cu legea”, se mai arată în raport.

Pe de altă parte, raportul subliniază faptul că legislaţia din România garantează libertatea religioasă în ţară, iar instituţiile cultelor religioase operează liber.

Perspectiva adventistă

Raportul mondial al Departamentului Relaţii Oficiale şi Libertate Religioasă este unic, deoarece prezintă şi o perspectivă adventistă în raportarea problemelor de libertate religioasă.

Acesta este al nouălea astfel de raport realizat de biserică începând cu anul 1999 şi, potrivit lui Ganoune Diop, directorul departamentului Libertate Religioasă, acesta arată faptul că la nivel internaţional există tendinţe care sunt departe de a fi încurajatoare.

„În ciuda unei mobilizări globale fără precedent de promovare a libertăţii religioase”, scrie Diop în introducerea raportului, „situaţia libertăţii religioase în lume rămâne sumbră.” Informaţiile colectate recent de Biserica Adventistă – ca și de alte agenţii pentru apărarea drepturilor omului – prezintă imaginea unei libertăţi religioase din ce în ce mai limitate şi mai puţin stabile. Și raportul Bisericii Adventiste, asemenea celui al Departamentului de Stat al SUA, subliniază ameninţarea reprezentată în multe regiuni de aşa-numiţii „actori non-statali”, precum organizaţiile teroriste şi grupările paramilitare.

Raportul examinează informaţiile disponibile din fiecare ţară cu privire la protejarea și promovarea libertăţii religioase a cetăţenilor ei. Acesta prezintă contextul geopolitic, social și economic din fiecare ţară, legislaţia în vigoare, promovarea sau rezistenţa la libertate religioasă a liderilor guvernamentali și a oficialilor publici și atitudinea populaţiei faţă de minorităţile religioase.

Secţiunea finală a raportului pentru fiecare ţară prezintă experienţa adventiștilor de ziua a șaptea, libertatea religioasă a bisericii ca instituţie, dar și dificultăţile întâlnite de credincioșii din 223 de ţări și teritorii în perioada 2012-2014.

În anii precedenţi, studiul a fost citat în rapoarte internaţionale precum cele realizate de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și de Departamentul de Stat al SUA.