Delegaţii prezenţi la cea de-a 60-a Sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au refuzat posibilitatea ca fiecare diviziune a bisericii să decidă, în perimetrul său, dacă să susţină sau nu hirotonirea femeilor ca pastor în regiunea respectivă.

Cu 1.381 de voturi „împotrivă”, 977 „pentru” și 5 abţineri, delegaţii au încheiat un vot secret care a făcut subiectul a numeroase controverse în sânul Bisericii Adventiste, în ultima perioadă. De altfel, liderii confesiunii au repetat constant în cadrul dezbaterilor pe această temă necesitatea ca biserica să nu se divizeze din pricina dezacordului. „Acum este momentul să fim uniţi în misiunea noastră a biserică a lui Christos”, a declarat președintele Conferinţei Generale, Ted N.C. Wilson, mulţumind totodată pentru „maniera atentă și evlavioasă” în care delegaţii „au ales să se comporte și să abordeze” subiectul care a beneficiat de o dezbatere de șase ore în cadrul Sesiunii.

Un vot administrativ, nu teologic

Întrebarea votului la care delegaţii au fost învitaţi să răspundă cu „da” sau „nu” a fost: „Este acceptabil ca, în cadrul comitetelor executive ale diviziunilor care consideră acest lucru adecvat în teritoriile lor, să fie luate măsuri privind hirotonirea femeilor ca slujitori ai Evangheliei?” Moţiunea votată a avut, astfel, mai degrabă o natură funcţională și nu una de natură teologică.

Pentru a clarifica din punct de vedere teologic poziţia Bisericii Adventiste faţă de hirotonirea femeii, în ultimii cinci ani un comitet global, cu membrii din fiecare diviziune a bisericii, a lucrat pentru a ajunge la o concluzie, dar consensul nu a fost atins. Trei poziţii s-au distins în cadrul acestui proces și aceste trei poziţii au fost prezentate și în plenul Sesiunii Conferinţei Generale. Plecând de la aceste trei poziţii exprimate, delegaţii au fost îndemnaţi să voteze în baza propriei conștiinţe.

Problema cheie, în cazul hirotonirii femeilor, este dacă printre diversele lucrări ale bisericii la care participă, femeile pot fi împuternicite în mod legitim prin hirotonire și pentru a îndeplini sarcinile pe care le îndeplinesc pastorii hirotoniţi. Acestea includ organizarea de biserici, sau oficierea actelor de cult, precum botez, cununie și Sfânta Cină.

Votul de ieri a decis păstrarea sistemului actual de decizie, în care decizia cu privire la hirotonirea femeilor nu poate fi decisă la nivelul Diviziunilor Bisericii globale. Practic, Biserica Adventistă globală nu susţine hirotonirea femeilor pastor.

Un subiect sensibil

Hirotonirea femeilor a fost unul dintre cele mai intens discutate subiecte în cadrul Sesiunii Conferinţei Generale, un eveniment care reunește delegaţi adventiști din toată lumea, din cinci în cinci ani. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Adventiste la nivel global, Garrett Caldwell rezuma spunând că „unii oameni sunt pentru sau se opun hirotonirii femeii fiindcă sunt convinși că aceasta ar putea conduce la alte practici și că ar fi un atac la unitatea bisericii. Alţii sunt pro sau contra ca urmare a felului în care citesc Biblia. Unii simt că este o chestiune culturală și că o parte a bisericii nu ar trebui să o «restricţioneze» pe cealaltă.”

 

Acest articol a fost editat pentru a elimina unele informaţii eronate cu privire la sistemul de organizare și la poziţia Bisericii Adventiste faţă de hirotonire.