„Exclusivismul adventist” – subiectul unei analize AR

734

Una dintre publicaţiile oficiale adventiste, Adventist Review, ia în discuţie, în ediţia curentă, chestiunea „exclusivismului adventist", unul dintre cele mai frecvente reproșuri aduse de ceilalţi protestanţi bisericii neoprotestante. O analiză semnată de fostul redactor-șef al publicaţiei Adventist Review, William G. Johnsson, face o trecere în revistă a cauzelor acestui reproș și identifică printre ele reticenţa adventiștilor de a se alătura organizaţiilor ecumenice (precum Consiliul Mondial al Bisericilor), deși acest tip de asociere era (acum câteva decenii) extrem de popular.

Materialul prezintă criteriul de bază al asocierii Bisericii Adventiste cu alte biserici: promovarea mesajului Evangheliei, fără a fi necesar un compromis doctrinar, și oferă drept exemplu asocierea bisericii cu organizaţia Christian World Communions.

Johnsson evidenţiază și faptul că Biserica Adventistă a început să aibă tot mai des întrevederi cu liderii celorlalte biserici. Cel mai recent exemplu fiind întâlnirea dintre liderii Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și omologii lor din cadrul Conferinţei Mondiale Menonite, care a avut loc în 2012.