80% din membrii bisericilor sunt inactivi și consumatori

934

Conform unui studiu recent, în bisericile creștine activează 20% dintre membri, în timp ce restul de 80% sunt spectatori, inactivi și neimplicaţi, participând din ce în ce mai rar la în acţiunile interne sau externe ale bisericii.

În America, Convenţia Baptiștilor de Sud avea în 2008 un număr de 16.160.088 de membri, din care participarea activă anuală era de 38%. Biserica Evanghelică Luterană avea 4.542.868 de membri în 2009, cu o participare activă anuală de 28%. Conducătorii studiului afirmă că deși problema participării membrilor la biserică reprezintă o criză, rareori se vorbește deschis despre aceasta. „Am discutat cu foarte mulţi pastori care au recunoscut problema, dar nu știu ce să facă și atunci, în loc de a o aborda preferă să nu o discute”, spune Scott Thumma citat de Christian Post.

Alături de Warren Bird, el a vizitat 12 biserici diferite pentru a descoperi de ce unii oameni se implică la activităţile bisericii și alţii nu. Cei doi au scris o carte cu titlul „Ceilalţi 80% – cum să-ţi transformi spectatorii de la biserică în participanţi activi”. În urma studiului au descoperit că „aproape toate bisericile acţionează sub potenţial pentru că nu găsesc metodele prin care să revigoreze oamenii și să-i păstreze interesaţi, implicaţi, dedicaţi.”

Unul dintre motive, spune Thumma, este acela că pastorii sunt mult prea concentraţi pe aducerea de membri noi în biserică în timp ce alţii pleacă pe ușa din dos. „Trebuie să ai oameni zâmbitori și la ușa din spate așa cum ai la ușa de la intrare.” Ilustrând situaţia prin parabola oii pierdute, Thumma afirmă că mulţi pastori nu se îngrijesc de oile pierdute pentru că gândesc că „nu e nicio problemă… încă mai am 99 de alte oi”.

Cartea atrage atenţia spre cei 80% membrii ai bisericii care sunt „pierduţi” prin neimplicare. Între recomandările făcute sunt reconcentrarea pastorilor pe membrii bisericii, oferirea unor resurse pentru creșterea spirituală a acestora și angajarea lor în activităţile bisericii. În cadrul unui sondaj Barna din 2010 46% dintre pastori au afirmat că evanghelizarea și atragerea de noi membri va fi o dimensiune prioritară a activităţilor lor în 2011. În schimb doar 28% au menţionat ca prioritate creșterea spirituală și doar 19% implicarea membrilor.

Pe măsură ce membrii adună ani de zile ca prezenţă în biserică este nevoie de programe de dezvoltarea spirituală. Motivul central al scăderii implicării este răcirea credinţei. Cu toate acestea majoritatea bisericilor au programe pentru atragerea noilor membri dar nu pentru menţinerea și revigorarea celor deja membri. „Dacă ești deja în biserică de 10 ani, de 20 de ani, de 40 de ani, cu greu mai găsești un program care să îţi fie dedicat și care să te anime permanent.”

Prima recomandare făcută de carte este aceea de a forma o echipă de ascultători – oameni care pur și simplu să ia pulsul comunităţilor și să vadă ce doleanţe și așteptări au membrii din perspectiva dezvoltării lor spirituale. Autorii au aflat în demersul lor că între aceste doleanţe se numără lipsa prietenilor și lipsa grupelor de vârstă apropiată, fapt ce au dus la diminuarea rolului lor în biserică.

O a doua recomandare are de-a face cu crearea unei echipe de cercetare, care să urmărească dinamica socială și culturală externă bisericii și modul în care acestea afectează viaţa spirituală și participarea la biserică. Ca exemplu autorii oferă cazul în care activităţile bisericii se suprapun cu evenimente culturale, sociale sau sportive, și în faţa cărora credincioșii aleg să sară peste mersul la biserică în favoarea participării la un alt eveniment. Aceeași echipă ar putea găsi și noi metode de implicare a bisericii în comunitatea socială locală prin programe umanitare. După ce ambele grupuri colectează informaţiile fiecare biserică trebuie să aibă imaginea de ansamblu a propriului context și să vină cu o strategie bazată pe nevoi și oportunităţi.

Autorii desfinţează și mitul conform căruia pastorii pot mobiliza întreaga adunare. Chiar dacă niciodată pastorii nu vor reuși să mobilizeze 100% din membri, autorii cred că procentul obișnuit de 20% este totuși prea mic în condiţiile în care există nevoi și resurse pentru a face faţă cu succes crizei actuale.

Situaţia din 2011 nu este însă deloc una nouă. O anchetă facută pe plan naţional în SUA în privind membrii bisericilor, oferea urmatoarele cifre în 1984:

10% – nu pot fi găsiţi nicaieri fizic, decât în registre

20% – nu participă niciodată la un serviciu divin

25% – mărturisesc că nu se roagă niciodată

35% – mărturisesc că nu citesc niciodată Biblia

40% – nu contribuie financiar la programele bisericii

60% – nu donează nimic pentru proiectele misionare

65% – nu citesc niciodată studiul săptămânal

75% – refuză orice răspundere în biserică

85% – nu invită niciodată pe cineva nou la biserică

90% – nu iau parte niciodată la ora de rugăciune săptămânală

95% – nu câștigă niciodată un suflet la Hristos

dar

……………………………………………

100% – așteaptă să meargă la cer!

citat în Signs of the Times, septembrie 1984