Mai are Generaţia Y nevoie de Biserică?

273

„Pentru un timp, m-am numărat printre persoanele spirituale, dar nu și religioase, eram creștină, dar nu frecventam și biserica", mărturisea Rachel Held Evans, editorialist CNN. Această distanţare de viaţa religioasă, dar nu și de o spiritualitate intimă, reprezintă o caracteristică a Generaţiei Y.

Evans se identifică și ea ca parte a Generaţiei Y, compusă din tineri născuţi în anii ’80, idealiști, ambiţioși, vizionari, prezenţi pe reţelele de socializare. Ca mulţi din generaţia ei, a plecat din biserică pentru că „nu a văzut întotdeauna compasiunea lui Iisus acolo”, și fiindcă întrebările ei despre credinţă și știinţă, Biblie, homosexualitate și pluralismul religios „s-au întâlnit cu răspunsuri superficiale sau ostilitate”. Drept urmare, Evans își petrecea duminica în rutină, dormind, sorbind o cafea sau uitându-se la televizor. Dar în cele din urmă s-a reîntors în cadrul bisericii, pentru că, „generaţia mea are nevoie de biserică la fel de mult precum și biserica are nevoie de noi.”

În opinia editorialistei, Biserica satisface nevoia umană de comunitate, de istorie și experienţe comune, cu atât mai mult cu cât este promovată o cultură care subliniază individualismul. Pe de altă parte, Generaţia Y are nevoie să își aducă aminte că ura și violenţa observată în lume este, de asemenea, prezentă în ea însăși. Evans consideră că putem fi prea idealiști, prea convinși că putem schimba lumea stând în faţa calculatoarelor. Însă, responsabilitatea care vine de la participarea la o biserică locală oferă tinerilor creștini șansa de a vorbi deschis despre luptele lor cu materialismul, lăcomia, furia, consumismul și mândria.

Evans recunoaște că persoanele care alcătuiesc biserica pot, cu siguranţă, să își provoace dureri una alteia. Cu toate acestea, bisericile pot constitui spaţii în care grupurile cu diferite dependenţe se pot întâlni. Drept urmare, Generaţia Y care a fost afectată de biserică își poate găsi mai târziu vindecare chiar în interiorul ei.

Concluzia lui Evans este că „nu poţi fi un creștin de unul singur. Acesta este motivul pentru care nu am renunţat la biserică și bănuiesc că nici ea nu a renunţat la mine”.

Spiritualitate în afara Bisericii?

Observatorii fenomenului de abandonare a Bisericii și de trăire a credinţei într-un mediu privat consideră că o posibilă explicaţie constă în tendinţa credincioșilor de a nu mai vedea în Biserică o instituţie ce intermediază căutarea lui Dumnezeu. „Oamenii se îndepărtează de expresia instituţională a Bisericii. Ei încearcă să renegocieze relaţia lor cu Dumnezeu”, a declarat David Kinnaman, președinte al Barna Group, o instituţie de cercetare pe probleme religioase.

William D’Antonio, sociolog catolic vechi și cercetător, a declarat că procentul catolicilor care consideră că sunt „religioși” a scăzut de la 74 la 60% în doar ultimii cinci ani. „Acum, tot mai mulţi oameni își urmează conștiinţa lor, indiferent de cum aceasta este formată, pentru a decide pentru ei înșiși.”

Cu toate acestea, în mod paradoxal, mai mult de 9 din 10 persoane cred în Dumnezeu, potrivit unui recent sondaj Gallup, și există o tendinţă evidentă de căutare a experienţelor transcendente și spirituale. Cu alte cuvinte, nu asistăm la o negare a lui Dumnezeu, ci a religiei, fapt care conduce la distincţia dintre religiozitate și spiritualitate.

Pe de altă parte, la polul opus, se manifestă în arealul religios un alt fenomen determinat de cei care rămân în biserică, dar nu participă la viaţa ei. În bisericile creștine activează 20% dintre membri, în timp ce restul de 80% sunt spectatori, inactivi și neimplicaţi, participând din ce în ce mai rar la în acţiunile interne sau externe ale bisericii. Conducătorii studiului Gallup, citat de Christian Post, afirmă că deși problema participării membrilor la biserică reprezintă o criză, rareori se vorbește deschis despre aceasta. „Am discutat cu foarte mulţi pastori care au recunoscut problema, dar nu știu ce să facă și atunci, în loc de a o aborda preferă să nu o discute”, spune Scott Thumma, coordonator al studiului.