București: Conferinţă în trei părţi pe tema Creaţionismului

12

Presedintele Asociaţiei de Studii a Originilor din Italia, ing. Stefano Bertolini a susţinut, la finele săptămânii trecute, o serie de prezentări pe tema Creaţiei, la Universitatea Populară I. Dalles din Capitală.

Presedintele Asociaţiei de Studii a Originilor din Italia, ing. Stefano Bertolini a susţinut, la finele săptămânii trecute, o serie de prezentări pe tema Creaţiei, la Universitatea Populară I. Dalles din Capitală.

Invitat de reprezentanţii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea să argumenteze poziţia creaţionistă vizavi de originea umanităţii, Bertolini a luat în discuţie chestiunea evoluţiei, a vârstei Pământului, atingând totodată și subiectul originii raselor.

Seminarele generoase în trimiteri la studii știinţifice au demarat cu o pledoarie în favoarea unei abordări prudente a afirmaţiilor categorice cu privire la originea omenirii, chiar atunci când acestea provin dintr-un mediu știinţific.

Folosind studii de caz recente, Bertolini a indicat punctual situaţii în care estimările știinţifice nu se verifică experimental, ilustrând, de pildă, limitele datării arheologice și geologice cu ajutorul izotopului Carbon-14. Contextul industrializat al societăţii contemporane, susţine Bertolini, este una dintre coordonatele care fac ca datarea Carbon -14 să nu fie fiabilă – din cauza combustibilului de carbon fosil (sărac în Carbon-14) care este eliberat în cantităţi mari în atmosferă.

Prezentarea care a încheiat trilogia „Origini" a atacat câteva idei larg susţinute, cu privire la rase. „Dacă luăm oricare două persoane, de oriunde din lume, maximul diferenţelor genetice care există între ei va fi de 0,2%," a declarat Bertolini , argumentând că cea mai mare parte a diferenţelor care pot exista între rase, există în orice grup etnic/lingvistic, de oriunde pe glob.

Conferinţa va putea fi urmărită pe site-ul Bisericii Adventiste Excelsis, care a fost gazda evenimentului.