De ce a avea mai mulţi creștini în societate „nu va influenţa neapărat cultura”

58

Timp de secole, creștinii au crezut că vor putea schimba cultura dacă vor avea mai mulţi creștini implicaţi în cultură. Istoria a dovedit însă că această presupunere a fost falsă. Cultura este definită de un număr relativ mic de agenţi de schimbare, care operează în partea de sus a sferelor culturale sau pe culmile sociale. Este nevoie de mai puţin de 3-5 la suta din cei care operează în partea de sus a unei culmi culturale pentru a schimba cu adevărat valorile reprezentate de acel munte.

Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în mișcarea pentru promovarea drepturilor homosexualilor, care și-a asumat ca „munţi" mass-media, artele și industria de divertisment. Ei au folosit strategic aceste căi pentru a promova cauza lor și reformula modul în care este argumentată chestiunea drepturilor homosexualilor, notează Charisma News. În acest fel au legitimat treptat cauza lor.

„Munţii culturali" sunt controlaţi de un segment mic de lideri și de reţele. În cartea Cum să schimbi lumea, James Hunter citează viziunea despre civilizaţii a sociologului Randall Collins care spunea că civilizaţiile au fost definite de un procent foarte mic de filosofi care au influenţat cele șapte porţi ale cetăţii și reţelele lor.

Hunter rezumă: „chiar dacă luăm în calcul personajele minore din toate reţelele, în toate civilizaţiile, totalul [numărului de agenţi de influenţă] este de doar 2.700. În total, între 150 și 3.000 de oameni (o facţiune minusculă din cele 23 de miliarde de persoane care au trăit între anii 600 î. Chr. şi 1900 d. Chr.) au trasat contururile majore ale tuturor civilizaţiilor lumii. În mod evident, schimbările s-au petrecut de sus în jos."