6 biserici transilvane istorice au semnat un acord ecumenic

477

Duminică, reprezentanţii a şase biserici istorice din Transilvania au semnat o declaraţie ecumenică de „colaborare şi conlucrare frăţească", cu ocazia celebrării a 450 de ani de la sfinţirea Bisericii Evanghelice din Bistriţa.

„Într-o lume complexă şi mereu în schimbare, dragostea faţă de Dumnezeu şi respectul faţă de aproapele nostru zidit după chipul lui Dumnezeu trebuie să rămână elemente esenţiale ale unirii oamenilor în numele lui Hristos. Să respectăm religia şi cultura aproapelui nostru, să-l iubim ca pe noi înşine, şi în felul acesta să lăsăm moştenire generaţiilor următoare cultura comuniunii şi a diversităţii în unitatea dragostei creştineşti pentru oameni", se arată în declaraţie.

La slujba ecumenică au participat reprezentanţii bisericilor istorice din Transilvania – Ortodoxă, Greco-Catolică, Romano-Catolică, Evanghelică-Lutherană şi Reformată şi Evanghelică Confesiunea Augustană.

La finalul slujbei, la care au participat peste o mie de reprezentanţi religioşi şi laici, cei şase reprezentanţi au înălţat rugăciunea „Tatăl nostru", în limbile română, germană şi maghiară.

„Arătăm semenilor noştri că în faţa lui Dumnezeu Biserica este una. Ce frumos e când fraţii sunt laolaltă! Toate bisericile sunt importante, dar în faţa lui Dumnezeu suntem una", a declarat cu această ocazie episcopul Bisericii Evanghelice Confesiunea Augustană din România, Reinhart Guib.