Mormonii își schimbă numele, din nou

577

„Pocăiţii” și „sectanţii” sunt, pentru neoprotestanţii din România, ceea ce este cuvântul „mormonii” pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zile din Urmă. O poreclă. Doar că, spre deosebire de neoprotestanţii din România, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au adoptat porecla aceasta, folosind-o chiar în documente oficiale, în materiale misionare și chiar în denumirea unuia dintre cele mai reputate coruri la nivel mondial: Mormon Tabernacle Choir. Tocmai de aceea, anunţul făcut de președintele bisericii a surprins și a generat comentarii. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă va renunţa să mai folosească termenul „mormon”.

Președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, Russell M. Nelson, a declarat într-un comunicat emis săptămâna trecută că „Dumnezeu i-a impresionat mintea cu importanţa numelui pe care l-a revelat pentru biserica Sa”. Potrivit doctrinei mormone, numele întreg al bisericii i-a fost revelat în mod direct fondatorului, Joseph Smith, în anul 1838.

În anunţul său, președintele subliniază rugămintea ca, atât membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din urmă, cât și persoanele din afara acesteia să renunţe la folosirea denumirii de „mormon”.

În consecinţă, manualul de ordine interioară al bisericii (Style Guide) a fost actualizat pentru a specifica faptul că expresii precum „Biserica Mormonă”, „mormoni” și „mormonism” nu mai sunt considerate acceptabile, la fel cum nici prescurtarea „L.D.S” (Latter Day Saints – „sfinţii zilelor din urmă”) nu mai este. Singurele excepţii vizează păstrarea denumirii de „Cartea lui Mormon” în dreptul textului sacru al bisericii și păstrarea numelui „Drumul mormonilor” (Mormon Trail), pentru un drum istoric, atestat de guvern, pe care membrii bisericii l-au parcurs la jumătatea secolului al XIX-lea. Termenul „mormon” nu va mai fi folosit pentru a identifica nici doctrina, nici cultura, nici stilul de viaţă al confesiunii, se mai arată în manualul bisericii. Iar site-urile și celelalte materiale oficiale ale bisericii vor fi actualizate în lunile următoare.

Încercări de a reveni la numele formal al bisericii au mai avut loc de-a lungul istoriei acesteia. În 1990, pe vremea când era un lider poziţionat mai jos în ierarhia bisericească, Nelson a mai iniţiat o astfel de propunere. „Uneori, o poreclă ajunge să fie folosită în locul numelui adevărat”, spunea atunci Nelson. „Însă porecla poate fi jignitoare, atât pentru cel care o poartă, cât și pentru părinţii care au dat un alt nume”, a mai spus liderul.

„Nu cred că aceasta îi va opri pe prietenii din afara bisericii să folosească porecle”, a declarat Richard E. Bennet, profesor de istorie bisericească la Birgham Young University. „Însă membrii vor face, cu siguranţă, un efort mai mare de a urma directiva.”

Biserica nu a detaliat suplimentar apelul la renunţarea la termenul de „mormon”, însă observatorii cred că schimbarea de politică ar putea fi rezultatul unui efort de a sublinia apartenenţa bisericii la creștinism, în condiţiile în care pentru mulţi este neclar dacă mormonii sunt sau nu creștini.