O materie numită Religie

9

„Elevii mai degrabă sunt îndepărtaţi de religie, așa cum se predă acum în scoală. E mai degrabă "apologetică" și foarte puţin o educare în spirit creştin", consideră Adriana Săftoiu, membră a comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor.

Astăzi ar trebui să fie supusă votului Camerei Deputaţilor legea educaţiei. Unul din subiectele aprinse iscate de noua formă a legii este problematica materiei numită „Religie".

În dezbaterile publice și în forma penultimă a proiectului legii, apăruseră direcţii noi precum caracterul facultativ al orei de religie prin posibilitatea înlocuirii orei de religie cu discipline precum „Istoria religiilor” sau ”Cultură religioasă”.  Aceste aspecte au atras atenţia patriarhului Bisericii Ortodoxe care le-a cerut eliminarea din proiectul de lege prin scrisoarea adresată, cu „surprindere și îngrijorare", președintei Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase.

Despărţirea de trunchiul comun ar fi însemnat că religia devine o materie facultativă, opţiunea atrăgând deopotrivă aprecieri și critici. În cadrul discuţiilor din Comisia de Învăţământ, ministrul educaţiei, Daniel Funeriu, menţiona că „o lege organizează, nu impune o credinţă, nu atentează la vreo libertate." Andrei Pleșu e de părere că se ajunge prea repede la poziţii radicale. „La întrebarea: Trebuie sau nu ca religia să fie o disciplină obligatorie? nu se poate răspunde decât după ce avem o reprezentare clară despre conţinutul acestei discipline, despre substanţa şi principiul ei," consideră scriitorul.

Câtă religie se predă și cum se desfășoară procesul predării au fost,

de asemenea, subiecte dezbătute în comisie. Adriana Săftoiu, membră a Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, crede că „elevii mai degrabă sunt îndepărtaţi de religie, așa cum se predă acum în școală. E mai degrabă apologetică și foarte puţin o educare în spirit creştin."

Votul final la raportul privind proiectul Legii educaţiei va fi dat de Comisia de Învăţământ a Camerei Deputaţilor astăzi, 7 mai, potrivit calendarului de lucru aprobat de Biroul Permanent. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată cu dezbaterea proiectului Legii educaţiei.