Papa dorește comuniunea cu Biserica Ortodoxă

12

Papa Benedict al XVI-lea a subliniat nevoia de a progresa spre deplina comuniune cu Biserica Ortodoxă, pentru a da o mai mare mărturie creştină în lume.

Adresându-se într-un mesaj scris Patriarhului ecumenic ortodox Bartolomeu I, Pana Benedict al XVI-lea a afirmat că cele două biserici creștine au „marea îndatorire" a mărturisirii creștine. Pontiful a subliniat că aceasta se va împlini dacă va fi continuat „progresul nostru pe drumul spre comuniunea deplină, demonstrând că ne-am unit deja eforturile pentru o mărturie comună despre Evanghelie înaintea oamenilor de astăzi".

În scrisoarea Papei lumea este descrisă ca fiind „marcată de o crescândă interdependenţă şi solidaritate". Ca atare, a afirmat pontiful roman, „suntem chemaţi să proclamăm cu reînnoită convingere adevărul Evangheliei şi să îl prezentăm pe Domnul Înviat ca răspunsul la cele mai profunde întrebări şi aspiraţii spirituale ale oamenilor din zilele noastre."

Scrisoarea Papei a fost trimisă Patriarhului ecumenic ortodox Bartolomeu I cu ocazia sărbătorii din 30 noiembrie 2010 a Sf. Andrei, patron al acestei Patriarhii. Mesajul a fost dus de Cardinalul Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, care a condus o delegaţie din partea Sfântului Scaun pentru a participa la celebrările din Istanbul.