Ce mă atrage și mă impresionează profund la Iisus este perspectiva Lui complet diferită asupra vieţii și a lumii. El nu a căutat popularitatea, nu a urmărit puterea și nu a promovat revoluţia. Nu S-a bazat pe strategii și nu a făcut politică. Nu a venit să critice, nu Și-a construit autoritatea pe slăbiciunea altora și nu a venit să dărâme ca să Își facă Sieși loc.

În schimb, Iisus a venit să mărturisească despre adevăr, să îndrepte ochii oamenilor către lucrurile care dau speranţă și viaţă, în final, singurele care merită. Nu S-a concentrat pe lupta cu răul, ci a întrupat binele. Iisus a oferit o ilustrare a lumii desăvârșite pe care El a creat-o și a devenit un model care a demonstrat puterea iubirii, valoarea încrederii și posibilitatea reală a schimbării.

Eroii sunt cei care în viaţă, în situaţii deosebite, au oferit lumii mărturia uneia sau a mai multor virtuţi, dar niciun alt erou pământesc sau mitic nu a reușit vreodată să schimbe perspectiva lumii atât de amplu, atât de simplu și atât de consecvent. De aceea, Iisus, care nu a promovat revoluţia, a pus în mișcare un proces al schimbării, revoluţionar și fără precedent. El, care nu a căutat popularitate, a marcat istoria prin influenţa Lui. El, care nu și-a propus să vâneze răul, a făcut răul să se vadă hidos și de nedorit.

E dificil să te asemeni cu Iisus, dar doar dacă ai sentimentul că trebuie să te ridici prin tine însuţi la înălţimea standardelor Lui. Cea mai frumoasă parte a Evangheliei este cea care spune că, atât în privinţa caracterului nostru, cât și în privinţa modului în care ne trăim fi ecare aspect al vieţii, Iisus Însuși ne ridică la înălţimea standardului, dacă ne dorim să ajungem acolo.

Nouă ne rămâne să nu ne pierdem în lucruri mărunte și să nu ne luăm ochii de la Reper. Să nu ne lăsăm ispitiţi de mirajul popularităţii, patosul criticii, văpaia revoluţiei, isteţimea strategiei, promisiunile politicii sau garanţiile puterii. Spuneam că ne rămâne nouă. Nouă, ca oameni, fiecăruia în parte, dar și nouă, ca redacţie a acestei reviste. Aceasta este viziunea care stă în spatele revistei Semnele timpului.

Începând cu această lună, Semnele timpului și-a împrospătat imaginea. Am schimbat logoul și site-ul. Și, cum întotdeauna un rebranding pleacă de la ceea ce a fost și de la ceea ce se vrea pe viitor, schimbarea imaginii și a site-ului ST ne-a dat prilejul să ne reafirmăm viziunea și responsabilitatea faţă de ea.

Noua imagine a revistei Semnele timpului și a site-ului sunt, mai întâi, un simbol care vorbește despre simplitate, un indiciu al intenţiei noastre de a explora mai îndeaproape modelul simplităţii lui Iisus. În al doilea rând, noutăţile de pe site-ul ST, atât la nivel grafic, cât și la nivel editorial, vor urma dorinţa noastră de a căuta și mai atent acele unghiuri din care informaţia este cu adevărat relevantă, de a construi în loc de a critica, de a ne invita cu folos cititorii să gândească mai departe, dincolo de ceea ce este aparent sau facil.

E dificil să-ţi propui asemenea ţinte, dar doar dacă ai sentimentul că trebuie să te ridici prin tine însuţi la înălţimea standardelor. Și ne vom strădui să ţinem minte că nu este cazul.

Norel Iacob
Pentru Norel Iacob, studiile universitare și post universitare în domeniul religiei au reprezentat mijloace pentru a interacționa mai bine cu vastul domeniu al spiritualității umane. Iar din pasiunea pentru comunicare relevantă în acest domeniu, la scurt timp după terminarea studiilor, s-a implicat în media, realizând emisiuni TV și radio. Din 2009, este redactorul-șef al revistei Semnele timpului.