Începe să trăiești! Cu adevărat

74

O recenzie a cărţii „Începe să trăieşti!”

De mult nu am mai citit o carte pe nerăsuflate. Proaspăt ieşită de sub tipar, cartea Începe să trăieşti! are un titlu cuminte, dar profund, şi un subtitlu provocator – Ghid de supravieţuire în secolul XXI.  Este un  caleidoscop care dezvăluie un număr de zece teme cruciale, îmbinând stilul informativ cu cel ilustrativ.

Lectura captivează nu atât prin firul narativ, cât prin implicarea directă a cititorului în aprecierea calităţii vieţii sale prezente şi viitoare. Autorul încearcă să-l convingă pe cititor că se poate trăi cu adevărat  într-o lume în care se moare şi îl motivează să încerce. Reţeta propusă este verificată personal, iar modul în care scrie Lucian Cristescu sună a confesiune. Stilul este direct, concis, aproape jurnalistic. Toate acestea conving că raţiunea a fost la lucru mai mult decât emoţia şi că raportarea la religios nu este una sentimentală sau mistică.

O carte despre întrebări universale

Fără să iniţieze un demers filosofic, Începe să trăieşti! oferă un mănunchi de soluţii practice la probleme filosofice. Sunt abordate întrebările existenţiale ale omenirii, care au frământat sufletul uman în fiecare generaţie, din cele mai vechi timpuri – problematici străvechi într-un cadru postmodernist. Sunt teme vitale, din categoria acelora care nu acceptă soluţii frivole şi nici jumătăţi de măsură: sensul vieţii, existenţa lui Dumnezeu, nevoia de apartenenţă, binele şi răul, eliberarea de vinovăţie, goana după fericire, scăparea de moarte, starea de sănătate, lupta cu stresul, perspective asupra viitorului.

Ca să împlinească aceste nevoi umane fundamentale, cititorul este chemat să caute şi să verifice personal multiplele variante de răspuns pe care viaţa le lansează ca pe o provocare. Este un fel de test tip grilă, în care par să existe mai multe răspunsuri corecte. Teza autorului este că, deşi asemănătoare ca formă, opţiunile diferă fundamental în conţinut. De aceea răspunsul bun poate fi numai unul, şi el nu se găseşte în manuale alternative. De aici necesitatea unui manual unic şi credibil, care să joace rolul unui ,,ghid de supravieţuire” în toate secolele. Pastorul Lucian Cristescu îşi conduce cititorul, pas cu pas, spre Sfânta Scriptură, manualul care oferă soluţiile rezumate în Începe să trăieşti! şi care, pretinde domnia sa, se dovedesc, în mod surprinzător, valabile şi pentru secolul XXI.

Sensul vieţii şi existenţa lui Dumnezeu

,,Criza de sens” a omenirii este  confirmată de  ,,martorii” care se perindă pe paginile cărţii, într-un număr impresionant. Printre ei se remarcă Whittaker Chambers, fost ateu şi spion sovietic pe pământ american, premiat post-mortem cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii, şi celebrul Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, care îşi curmă singur zilele, dezamăgit de tot ce înseamnă a trăi. Aceştia sunt doar doi dintre martorii prezentaţi, a căror traiectorie este determinată de sensul pe care l-au găsit în viaţă.

Existenţa lui Dumnezeu, argumentează autorul, este mai mult decât o dogmă sau o părere personală. El este Acela care îi caută pe oameni şi le oferă un sens al vieţii. Vestea aceasta a fost colacul de salvare pentru Hilda, o prostituată abuzată din Puerto Rico. Misterioşii pasageri ai OZN-urilor sau paranormalul cu spiritele lui extraterestre oferă alte variante de sens, pe care cititorul este solicitat să le evalueze în diferitele experienţe de viaţă prezentate.

Reperul şi principiul

Binele şi răul presupun existenţa unui punct de referinţă. Autorul confruntă cititorul cu întrebări esenţiale: Cine stabileşte standardul? Există o morală universală care îi obligă pe toţi oamenii sau moralitatea este adaptabilă socio-cultural? ,,Dacă noi facem legile, tot noi le putem schimba…, iar o moralitate neobligatorie nu este deloc moralitate” (p. 72). Cum se rezolvă sentimentele de vinovăţie, dar frica teribilă de moarte? Răspunsurile vin dintr-un mormânt, dar nu unul oarecare, ci un ,,mormânt gol” – simbol al speranţei şi al vieţii – care ,,răstoarnă ordinea lucrurilor” (p. 112) şi oferă o soluţie ce devine eficientă printr-un act al credinţei.

Soluţia are la bază un principiu opus individualismului încurajat de societatea materialistă şi competitivă, în care fiecare individ este încurajat să îşi hrănească egoismul, ,,tot un fel de dragoste, dar una pervertită…, ca şi când soarele şi-ar întoarce toate razele doar asupra sa” (p. 127).  Aplicat, din păcate ocazional şi timid, acesta are puterea nelimitată de a schimba lumea şi viaţa fiecărui om. Rezultatul extraordinar al acestui ,,principiu activ” este ilustrat în aventura ameţitoare a doctorului Claude Barlow şi în atitudinea unei negrese din Africa de Sud faţă de ucigaşul soţului şi al fiului său.

Longevitatea

Premisă falsă a fericirii omului, întoarcerea spre sine este mai degrabă o întoarcere spre propriul mormânt, care are ca rezultat ,,decadenţa morală la care se adaugă dezastrul sanitar”. Pentru stresul epidemic al omului modern şi cortegiul de boli ale civilizaţiei, ni se propun nu soluţii noi şi experimentale, ci reţete străvechi şi probate de atâtea ori, extrase din acelaşi Manual unic. O zi ,,de odihnă pentru suflet şi trup”, o zi antistres oferită de Creator pentru întâlnire, relaţie şi părtăşie în care omul se goleşte de zgomotele şi provocările vieţii, se umple de pace sufletească şi linişte spirituală. Apoi, programul New Start (Un nou început), extrem de simplu şi la fel de eficient, cu opt remedii naturale, necostisitoare, la îndemâna oricui – un tratament complex, dar nu în metode, ci în rezultate.

Viitorul

Încercând  o abordare holistică a fiinţei umane, cartea nu ratează una dintre întrebările capitale: ,,Ce perspective ne rezervă viitorul?” Alarmaţi de ,,auspiciile sumbre” ale sfârşitului de secol XX, contrariaţi de crizele acute şi de dilemele socio-morale nerezolvate ale acestui început de secol, oamenii aşteaptă neputincioşi derularea evenimentelor. Ce urmează? O nouă ordine mondială? O lume cufundată în haos? Există vreun scenariu optimist? Cititorul are ocazia de a găsi răspunsuri formulate nu de un astrolog sau de vreun filosof în vogă, ci de un muritor de rând care a accesat surse de încredere.

Cartea Începe să trăieşti! îşi propune să răspundă în mod pertinent la marile întrebări ale vieţii. Ea demonstrează că a trăi înseamnă mult mai mult decât celebrul şi uzatul carpe diem (trăieşte clipa). Sunt folosite informaţii autentice şi se apelează la martori de încredere. Valoarea şi complexitatea lucrării rezidă în calitatea acestor informaţii şi a numărului mare de martori citaţi.

Totuşi, Începe să trăieşti! nu-şi propune să dezbată în detaliu marile teme abordate, prea cuprinzătoare pentru o lucrare de acest gen. Mai degrabă, oferă o privire de ansamblu asupra lor şi-l lasă pe cititor să tragă concluziile care se impun. Începe să trăieşti! provoacă la începe să experimentezi!


 

Lucian Cristescu, profesor, pastor şi autor al cărţii Galileeanul (2002), este realizator de emisiuni la Speranţa TV. În ultimele două decenii a conferenţiat în Europa, Africa, Asia, America de Nord şi Australia. Cea mai recentă carte a sa, Începe să trăieşti!, face parte dintr-un proiect mai amplu care include prelegeri televizate transmise atât pe Speranţa TV şi câteva televiziuni locale, cât şi pe internet.