Ce să faci ca să înveţi mai bine

1401

Deprinderea de noi abilităţi este esenţială pentru dezvoltarea personală, profesională și pentru adaptarea la ritmul unei lumi aflate într-o perpetuă schimbare. Iar pentru a învăţa și a te perfecţiona sunt necesare câteva elemente, alături de motivaţie și de timpul pe care ești dispus să îl investești în propria evoluţie.

Odată ce ai început să acumulezi cunoștinţe în scopul dezvoltării de noi abilităţi, ţi-ai alocat timpul necesar explorării domeniul de interes, unul dintre cei mai importanţi pași este să exersezi și iar să exersezi. Așa cum spunea și Aristotel în Etica Nicomahică, „lucrurile pe care trebuie să le învăţăm înainte să le facem le învăţăm făcându-le”.

Metoda de antrenament este esenţială. Experţii de la Universitatea din Sheffield și Laboratorul de Cercetare și Dezvoltare New York Times susţin că felul în care exersezi este mai important chiar și decât timpul alocat practicii. Aceștia au iniţiat un experiment la care au luat parte 850.000 de voluntari care au fost rugaţi să participe la un joc online, prin care le-au fost testate abilităţile de a lua decizii, de percepţie și rapiditatea răspunsului motric. Deși timpul oferit la dispoziţie pentru a exersa a fost același pentru toţi voluntarii, rezultatele cele mai bune au fost obţinute de cei care și-au eșalonat antrenamentul și cei care și-au alocat timp pentru a înţelege cum funcţionează jocul.

La fel de importantă e și alegerea momentelor optime din timpul zilei pe care să le aloci învăţatutului. De exemplu, un studiu publicat în PLOS One sublinia beneficiile somnului la scurt timp după dobândirea de noi cunoștinţe. Astfel, dormitul după învăţat i-a ajutat pe participanţi să înregistreze rezultate mult mai bune la testele de memorie la care au participat. În ceea ce privește somnul, studiile anterioare au scos în evidenţă beneficiile pe care le aduce în sporirea performanţelor cognitive. Chiar și un pui de somn de numai 20 de minute poate îmbunătăţi capacităţile creierului.

Evaluarea constantă a noilor cunoștinţe dobândite ajută la consolidarea informaţiilor în creier și, totodată, eficientizează procesul de deprindere a noilor abilităţi. De fapt, un studiu a arătat că această modalitate de învăţare este mai eficientă decât restul tehnicilor folosite în acest scop, precum „tocitul” (repetarea sistematică) și diagramele prin care se fac corelaţii între informaţiile de reţinut. „Dacă accesăm informaţiile imediat după ce le-am stocat în creier, se creează o conexiune care va facilita reproducerea lor ulterioară. Practic, este un fel de antrenament pentru ceva de care vom avea nevoie mai târziu”, explică Robert Bjork, psiholog la Universitatea din California.

Chiar dacă practica este necesară pentru a atinge perfecţiunea, aceasta nu este suficientă pentru a deveni strălucit. Deși nu neagă importanţa exersării în scopul creșterii performanţei, cercetătorii de la Universitatea de Stat Michigan susţin că talentul este elementul-cheie care face diferenţa dintre a fi bun și a fi cu adevărat nemaipomenit la ceva. După ce au analizat rezultatele a 14 studii la care au participat muzicieni și jucători de șah, ei au observat că cea mai mare putere de creștere a performanţelor a fost datorată inteligenţei și talentului înnăscut. În schimb, impactul practicii asupra atingerii unui nivel de expertiză fost de numai o treime.