design inteligent

Argumentul lui Dawkins în favoarea existenţei unui Dumnezeu creator

Richard Dawkins a devenit celebru nu doar prin cercetările sale știinţifice, ci și prin controversele pe care le-a generat pe marginea disputei dintre creaţie și evoluţie. Afirmaţiile sale profund ateiste, uneori destul de agresive, alteori suficient de provocatoare, au darul de a menţine vie dezbaterea privind raportul dintre știinţă și religie.

Costurile şi consecinţele credinţei în teoria evoluţionistă

În ceea ce priveşte originea omului şi a Pământului, opiniile sunt diverse şi pe alocuri confuze. Evoluţia este percepută în moduri diferite, contrariante şi nu întotdeauna clare pentru cei care au îmbrăţişat această abordare. Ceea ce este sigur este faptul că există implicaţii profunde în cazul fiecăreia dintre abordări.

Stephen Hawking: Universul nu e creaţia lui Dumnezeu

Fizicianul Stephen Hawking susţine în noua sa carte că Dumnezeu nu are loc în teoriile despre apariţia Universului, notează BBC. Deşi afirmase anterior că nu există o lipsă de compatibilitate între ştiinţă şi credinţa în Creator, Hawking scrie în The Grand Design că apariţia Universului este consecinţa inevitabilă a legilor fizicii. „Pentru că există o lege precum gravitaţia, Universul poate să apară şi apare din nimic", scrie Hawking.