Din sute de oferte recurente care urmăresc să ne capteze atenţia zilnic, una este cu certitudine de nerefuzat: timpul. Ore întregi, rotunde, ne sunt puse la dispoziţie în fiecare zi pentru a vedea, auzi, afla, întreba, descoperi. Pentru a identifica semne, pentru a recunoaşte vieţi pline, pentru a ne coace viaţa la lumina potrivită. Dar mai ales pentru a deveni „ceasornicari” iscusiţi, în vremea adecvată.

Pentru că, în realitate, timpul este prea lent pentru cei care aşteaptă, prea grăbit pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care jelesc, prea scurt pentru cei care se bucură, dar o eternitate pentru cei care trăiesc. Şi dacă este ceva ce am învăţat de când am început să scriu pentru revista Semnele timpului, în urmă cu 825 de zile, atunci acel ceva este să trăiesc. Dependentă de un timp anume, dependentă de un ticăit aparte, cu ochii mari şi deschişi spre semnele timpului care se întâmplă aievea, contemporane cu mine, dar şi să fiu doritoare de a nu grăbi lucrurile, de a nu goni timpul, pentru că viaţa este un film, nu doar o înlănţuire de instananee.

Am învăţat că există evenimente cu adevărat importante, care se petrec într-un minut obişnuit dintr-o zi oarecare şi care transformă o dată banală într-un reper istoric. Am învăţat că inima nu are nici ceas, nici calendar şi că faptele remarcabile despre care scriem la ST nu ţin cont nici de timp sau distanţă – ele sunt plăsmuite de oameni speciali, care au timp şi inimă pentru semenii lor.

Am mai învăţat că timpul nu poate fi grăbit niciodată, chiar dacă toţi ne îndreptăm spre el cu aceeaşi viteză – şaizeci de minute pe oră. Iosif a aşteptat 13 ani pentru a se reîntâlni cu fraţii care l-au vândut ca sclav. Patriarhul Avraam a aşteptat 25 de ani ca să i se nască fiul promis de Dumnezeu, care urma să fie strămoşul poporului Israel. Moise a aşteptat 40 de ani pentru a ajunge în ţara făgăduită. Iisus a aşteptat 30 de ani până să Îşi înceapă lucrarea misionară. Dumnezeu nici nu ajunge devreme, nici nu întârzie. Iar dacă ne lasă să aşteptăm, asta înseamnă că El încă lucrează, pentru că „orice lucru El îl face frumos la vremea lui”. (Eclesiastul 3:11)