Biblia și Dumnezeu nu au lipsit de la comemorarea 9/11

46

Deși în cadrul serviciile comemorative nu au luat cuvântul reprezentanţii religiei, Dumnezeu și Cuvântul Său nu au lipsit. În timp ce fostul președinte Bush a invocat Divinitatea într-o rugăciune a lui Abraham Lincoln, fostul primar al metropolei New York și actualul președinte al SUA au citit fiecare din Biblie.

Președintele american Barack Obama a citit Psalmul 46 în cadrul ceremoniei de comemorare a victimelor atacurilor. Psalmul 46 este cunoscut pentru fraze precum „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru", „Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi" sau „Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu". Obama nu a adăugat niciun cuvânt personal în cadrul discursului său ci s-a limitat doar la lectura Scripturii.

Fostul președinte George W. Bush a citit dintr-o scrisoare trimisă de Abraham Lincoln în 1864 unei văduve care-și pierduse cinci fii în războiul civil. Fără a-i putea aduce altă consolare decât conștienţa faptului că o ţară întreagă îi era recunoscătoare pentru jertfa fiilor ei, Lincoln a încredinţat-o lui Dumnezeu: „Mă rog ca Tatăl nostru din ceruri să șteargă durerea suferinţei tale și să-ţi păstreze numai amintirea plăcută a celor iubiţi pe care i-ai pierdut, a mândriei solemne pe care trebuie să o ai de a fi făcut un sacrificiu atât de scump pe altarul libertăţii."

  La rândul său, fostul primar al metropolei New York, Rudy Giuliani a spus că „perspectiva de care avem nevoie și de care am avut nevoie ca să putem trece prin acești ultimi zece ani este cel mai bine exprimată în cuvintele lui Dumnezeu, așa cum sunt ele notate în cartea Eclesiastul." Giuliani a citit primele versete din capitolul 3 al cărţii lui Solomon: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei […] războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei." Fostul primar a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu peste sufletele și familiile victimelor, cerând ca această binecuvântare „să ne conducă la reîntâlnirea noastră din ceruri."