Papa delimitează graniţa între știinţe și religie

112

În cadrul vizitei din Marea Britanie suveranul pontif a intrat și pe tărâmul dezbaterii asupra existenţei și intervenţiei lui Dumnezeu în univers, prin discursul susţinut la St Mary's University College din Twickenham, scrie The Independent.

    Aflat în faţa unei audienţe de lideri religioși reprezentanţi ai diferitelor credinţe, papa Benedict a apreciat știinţele umaniste și naturale ca surse ce ne furnizează „o înţelegere nepreţuită" asupra aspectelor existenţei noastre. Totuși, a continuat pontiful, „ele nu pot satisface cele mai profunde căutări ale inimii umane, ele nu pot explica pe deplin originea și destinul nostru, de ce și pentru ce existăm, și nici nu ne oferă răspunsul exhaustiv la întrebarea „De ce există ceva-ul în locul nimic-ului?"

    Papa a avertizat cu privire la respingerea religiei în favoarea unei perspective pur știinţifice. „Nu vă îngăduiţi o îngustime. Lumea are nevoie de oameni de știinţă buni, dar o perspectivă știinţifică devine periculoasă și îngustă dacă ignoră bogăţiile și dimensiunile etice ale vieţii. După cum religia devine îngustă dacă respinge contribuţia legitimă a știinţei în înţelegerea asupra lumii. Avem nevoie de buni istorici, de filosofi sau economiști, dar dacă rapoartele lor asupra vieţii umane sunt focusate prea limitativ, atunci ne pot deturna serios."

    Punctarea făcută de pontif a fost speculată de presă ca o posibilă replică dată profesorului Stephen Hawking, cel care a argumentat în ultima și recenta sa carte că nu Dumnezeu a creat universul. Încă din 2008, în cadrul unei întâlniri găzduite de Academia Pontificală de Știinţe, la care era prezent și Stephen Hawking, papa afirmase că „nu există opoziţie între înţelegerea credinţei asupra creaţiei și dovezile știinţelor empirice." La rândul său, deja din 2007 Hawking recunoscuse, într-un interviu dat agenţiei Reuters, că „nu este religios în sensul obișnuit".