Eforturi ecumenice în perspectiva evenimentului Edinburgh 2010

25

Învăţământul teologic are nevoie de reajustări care să corespundă noului peisaj ecumenic de la început de secol XXI. Este concluzia unui raport de cercetare interconfesional, realizat în perioada noiembrie 2008 - august 2009.

    Învăţământul teologic are nevoie de reajustări care să corespundă noului peisaj ecumenic de la început de secol XXI. Este concluzia unui raport de cercetare interconfesional.

    Rezultat al eforturilor unui grup internaţional de cercetare (format din reprezetanţi ai bisericilor ortodoxă, romano-catolică, luterană, reformată, baptistă, penticostală şi metodistă), documentul Challenges and Opportunities for Theological Education in the 21st Century (Provocări şi oportunităţi pentru educaţia teologică în secolul al XXI-lea) a fost lansat în cadrul unei întâlniri speciale a noului Comitet de consiliere pe probleme de teologie, formare ecumenică şi probleme interconfesionale al Conferinţei tuturor bisericilor africane. Documentul reprezintă rezultatul unei activităţi desfăşurată în perioada noiembrie 2008-august 2009. Participanţii la dezbateri s-au reunit cu scopul de a pune bazele unui efort conjugat de revigorare a învăţământului teologic şi pentru întocmirea unui manual care să prezinte temele teologice majore ale creştinismului african.

    Autorii raportului au evidenţiat deosebirile de doctrină şi controversele teologice despre chestiuni precum homosexualitatea, hirotonirea femeilor sau crearea lumii, arătând totuşi că, „în cele din urmă, orice angajament serios privind educaţia teologică înseamnă o întoarcere la Biblie"[1]. Educaţia teologică ar trebui să le formeze viitorilor slujitori ai bisericilor o identitate clară, astfel încât fiecare dintre aceştia să ştie bine cărei biserici îi aparţine; ar trebui să îi ajute să înţeleagă orizontul mai larg al lumii creştine, cu perspective asupra ecumenismului; ar trebui să îi ajute să înţeleagă teologia din perspectiva „unităţii în diversitate" – sunt câteva dintre ţintele propuse de semnatarii documentului. S-a precizat că dialogul interconfesional nu presupune o alterare a credinţei cuiva, ci un mod prin care orice biserică sau denominaţiune îşi poate aduce aportul prin prezentarea propriei tradiţii religioase.

    Raportul pentru educaţie în domeniul teologic a fost pregătit pentru evenimentul aniversar „Edinburgh 2010", care va marca împlinirea unui secol de la întâlnirea istorică a denominaţiunilor protestante şi a societăţilor misionare din întreaga lume, care a avut loc la Edinburgh (Scoţia) în 1910. Evenimentul de atunci marca începuturile formale ale ecumenismului modern, fiind primul pas spre înfiinţarea unor agenţii şi proiecte ecumenice care au culminat cu fondarea World Council of Churches (Consiliul Mondial al Bisericilor) în 1948.

[1] Challenges and Opportunities for Theological Education în the 21st Century, p. 7