Criza provocată de noul coronavirus face cuvintele noastre să conteze mai mult decât de obicei.

Cu atât mai mult, un creștin care dorește să vorbească potrivit cu timpul și cerinţele lui are nevoie să-și cerceteze discursul public, pentru a se asigura că opiniile și poziţiile sale au efectul cel mai bun asupra celorlalţi. Articolul de faţă va sublinia patru componente esenţiale pe care trebuie să se bazeze un discurs creștin echilibrat, convingător și folositor, într-o vreme de criză.

Descoperă colecţia integrală de analize ST pe tema CoVid-19

Propagarea informaţiei corecte

Să se fundamenteze pe informaţii care reflectă cât mai fidel realitatea, ignorându-le pe cele anonime, neasumate, și urmărindu-le cu consecvenţă pe cele regăsite în comunicatele oficiale ale autorităţilor competente pe diferite domenii de gestionare a crizei.

Susţinerea soluţiilor la criză

Să se înscrie în linia deciziilor formulate de autorităţi în vederea rezolvării crizei, motivând oamenii să devină parte a soluţiilor gândite pentru limitarea acesteia. Totuși trebuie ţinut cont că, în gestionarea optimă a crizei și a implicaţiilor ei diverse, autorităţile sunt nevoite să ia în calcul și alte criterii, precum cel economic. De aceea, măsurile cu caracter social stabilite de autorităţi vor fi ponderate de cele cu caracter economic. Cu atât mai mult, în acest context, creștinii sunt chemaţi să completeze eforturile autorităţilor, prin dispoziţia lor de a sluji și de a pune pe primul loc vieţile oamenilor care se încadrează în grupa de risc major. Atât în biserici, cât și în societate, în general, sunt persoane vulnerabile care au nevoie de asistenţă și sprijin.

Sprijinirea/consilierea spirituală a oamenilor

Prima datorie a bisericii și a credincioșilor faţă de societate este de ordin spiritual. E adevărat că trebuie să contribuim la limitarea efectelor de orice fel ale crizei, dar partea spirituală transcende orice criză. Din această perspectivă, apelurile la rugăciune și prezentarea mesajelor pozitive specifice ale Scripturii, pentru situaţii de criză, sunt esenţiale. Având în vedere că efectul comun al fiecărei situaţii de criză este instalarea unei stări de disconfort emoţional, care poate culmina cu anxietate, panică și disperare, a le îndrepta atenţia oamenilor spre ajutorul și soluţiile care trec dincolo de capacităţile umane este un imperativ pe care trebuie să îl urmărească biserica. În același timp, biserica trebuie să descurajeze încumetarea, ispitirea lui Dumnezeu prin acţiuni fanatice.

Motivarea comportamentului altruist

Biserica, prin credincioși, reprezintă întruparea unor valori care sunt condensate în două mari capitole: iubirea faţă de Dumnezeu și iubirea faţă de semeni. O situaţie de criză reprezintă oportunitatea lui Dumnezeu de a-Și descoperi dragostea prin intermediul credincioșilor, care vor alege să o reflecte în relaţie cu semenii lor care au nevoie de ajutor. În acest context, în comunicările interne și externe, este nevoie ca biserica să încurajeze exprimarea concretă a dragostei, pornind de la nivelul motivaţional până la cel al unor iniţiative practice, de natură să împlinească nevoile specifice ale celor ce trec prin situaţii dificile.

Descoperă colecţia integrală de analize ST pe tema CoVid-19

Robert Mandache este președintele Conferinţei Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.