Cum să-ţi revoluţionezi viaţa în 8 săptămâni

138

Se numește Celebration și a fost construit cu scopul de a fi „cel mai sănătos oraș din America." Experţii care au contribuit la realizarea acestui deziderat şi-au concentrat experienţa într-o carte care dezvăluie opt domenii în care trebuie lucrat pentru îmbunătăţirea sănătăţii - Idei creative.

În urmă cu aproape 15 ani, corporaţia Walt Disney a fondat un oraş mic lângă parcul de distracţii World Disney, din statul american Florida.

Orăşelul, numit Celebration, trebuia să devină un prototip experimental al oraşului viitorului. Un astfel de plan necesita un efort bine direcţionat, aşa că departamentul de dezvoltare a organizat o licitaţie pentru a atrage lideri din educaţie, tehnologie şi sănătate, care să construiască împreună viziunea şi politicile de funcţionare ale oraşului. Spitalul Florida, o instituţie de sănătate aflată în subordinea Bisericii Adventiste, a fost cel care a câştigat licitaţia pentru gestionarea infrastructurii de sănătate. În cadrul concursului, reţeaua medicală adventistă propusese o fi losofi e holistică – vizând sănătatea omului ca întreg – inspirată de ideea biblică a creării omului de către Dumnezeu. Această filosofi e a fost concentrată în opt principii, care urmau să fi e carta de funcţionare a spitalului din Celebration.

Cele opt principii au fost reunite apoi într-o carte, la care au colaborat doi dintre managerii Spitalului Florida: dr. Des Cummings, vicepreşedintele spitalului Florida, şi dr. Monica Reed, şefă de personal în cadrul aceluiaşi spital şi preşedinta Centrului de Sănătate din Celebration.

Sănătate, într-o carte

Sub titlul Idei creative, cartea a fost tradusă în limba română în anul 2007 şi a fost publicată de Casa de editură Advent, din Râmnicu-Vâlcea. La aceeaşi editură şi în acelaşi an, a apărut şi bestsellerul internaţional Studiul China, un manual de sănătate specializat pe nutriţie, scris de dr. T. Colin Campbell şi Th omas CampbeII. Spre deosebire de Studiul China, care se concentrează doar pe aspectele care ţin de alimentaţia sănătoasă, Idei creative abordează proble matica sănătăţii pe mai multe paliere, sugerând alternative la obiceiurile nesănătoase ale societăţii de consum. Cartea are 141 de pagini şi 10 capitole. Opt dintre capitole urmăresc descifrarea acronimului CREATIVE, fiecare literă reprezentând câte un principiu de sănătate. Partea practică a lucrării o constituie invitaţia de a aplica principiile de sănătate, transmise de autori sub forma a opt direcţii de schimbare, care să încurajeze alegerile constante în vederea creşterii bunăstării fizice şi psihice.

8 etape C_R_E_A_T_I_V_E

Dr. Des Cummings şi dr. Monica Reed lansează invitaţia sub forma unui program: schimbarea stilului de viaţă în opt etape săptămânale. Cititorul este încurajat să adopte câte o schimbare pe săptămână, urmând progresiv modifi cările în stilul de viaţă. Prima etapă este una cognitivă: asumarea conştientă a deciziilor. A doua etapă presupune alternarea timpului de muncă, de efort, cu timp de refacere. Cititorul este sfătuit să nu neglijeze timpul de odihnă, ci să adopte principiul de a lua un repaus regulat. A treia etapă invită la asigurarea unui mediu plăcut de existenţă (prin grija faţă de toate elementele care au legătură cu simţurile: ce se vede, ce se aude, ce se gustă etc.). A patra etapă vizează exerciţiul fi zic. Stabilirea unei relaţii sincere cu Dumnezeu şi cu cei din jur reprezintă paşii numărul cinci şi şase, cărora li se adaugă ultimele două etape: construirea unei viziuni corecte asupra existenţei şi menţinerea acestei viziuni în ciuda obstacolelor şi a necazurilor.

De la medic la pacient

În ansamblu, cartea este o introducere utilă pentru cei care nu sunt deloc familiarizaţi cu ideea de abordare holistică a sănătăţii. Pentru cei care au întâlnit cărţi precum Start nou1 sau Tablete de stil de viaţă2 sau pentru cei care au studiat mai în profunzime subiectul, cartea Idei creative ar putea fi o simplă recapitulare, care nu aduce nou nimic esenţial.

Publicul căruia îi este adresată este însă altul: oameni obişnuiţi, fără pregătire medicală, care îşi dau seama că stilul lor de viaţă nu le garantează sănătatea, ba poate chiar atentează la ea. Cartea le dă un răspuns celor care caută metode de schimbare în care să poată avea încredere. Diverse studii şi experimente ştiinţifi ce, amintite în aproape fiecare capitol, contribuie la consolidarea încrederii în consistenţa principiilor promovate. Pe lângă consolidarea raţio nală, studiile de caz ale persoanelor care au eliminat greşelile din propriul stil de viaţă au un aport emoţional la transmiterea mesajului că schimbarea este posibilă şi că merită făcută.

Înapoi în Paradis

Din primele pagini, Idei creative se anunţă ca o întoarcere la principiile care au guvernat viaţa omului de la originile ei pe Pământ. Autorii îşi exprimă convingerea că tocmai raportarea filosofi ei lor la intenţia lui Dumnezeu pentru viaţa omului dă coeziune sistemului propus de ei. Planul divin pentru umanitate constituie o bază imposibil de ignorat atunci când se doreşte schimbarea stilului de viaţă. Devine evident că termenul „creative” nu se referă la noutate sau inovaţie, ci la creaţie, evocând episodul apariţiei omului.

E de apreciat că autorii echilibrează argumentul religios cu tonul informativ, prezentându-şi demonstraţia într-o manieră logică, sprijinită de dovezi ştiinţifice. Cartea se încheie cu un apel la gândire constructivă, care se întinde pe trei capitole. Este interesant de observat că autorii au ales să prezinte gândirea sănătoasă sub trei aspecte distincte: relaţia cu Dumnezeu, relaţia cu semenii şi gândirea în general. Alegerea de a trata separat fi ecare dintre cele trei elemente arată că ele au importanţă în sine şi că a le introduce pe toate sub umbrela „gândirii pozitive” ar dovedi o abordare superficială. Pentru Cummings şi Reed, credinţa nu este meditaţie transcendentală, ci o comunicare cu Creatorul, un flux dinspre om spre Dumnezeu şi dinspre Dumnezeu spre om.

Orientare pozitivă

Departe de a fi un manual de medicină, Idei creative este mai degrabă o colecţie de sfaturi prietenoase, scrise într-un limbaj accesibil, cu scopul unei orientări practice a cititorului, nu către nenumărate interdicţii, ci către principii care pot îmbunătăţi calitatea vieţii. Filosofia de abordare integrată a acestor principii face din planul de idei creative un program echilibrat şi uşor de experimentat.


1. Valentin Nădășan, Leonard Azamfirei, Start Nou, Ed. Viaţă și sănătate, 19992. Hans Diehl, Aileen Ludington, Tablete de stil de viaţă, Ed. Viaţă și sănătate, 2009