Cum deprinde creierul noi abilităţi, fără a le uita pe cele vechi

579

Abilităţile învăţate nu se pierd în urma deprinderii de noi iscusinţe, iar acest lucru este datorat unui echilibru între plasticitatea și stabilitatea creierului, sugerează experţii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pentru a deprinde noi abilităţi motrice, creierul nostru trebuie să fie plastic, însă atunci când această proprietate este prea pronunţată, abilităţile învăţate anterior se pierd. Pe de altă parte, scăderea plasticităţii creierului reprezintă un impediment în deprinderea de noi iscusinţe. Printr-un nou model de calcul, cercetătorii au observat că învăţarea noilor priceperi este datorată schimbărilor constante ale conexiunilor dintre neuroni, fenomen denumit hiperplasticitate. În timp ce o parte dintre aceste circuite conduc la întărirea unor legături deja existente, iar altele reprezintă noi conexiuni relevante, altele contribuie doar la explorarea altor moduri de dobândire a unei priceperi.

La nivelul creierului sunt create reţele neuronale în timpul procesului de învăţare, cu scopul de a deprinde o anumită abilitate. În cazul în care conexiunea stabilită nu este cea potrivită, creierul va căuta alte alternative în acest scop. Astfel se explică și de ce prima încercare de efectuare a unei noi sarcini poate fi un eșec, însă exerciţiul contribuie la creșterea iscusinţei.

Lucrurile se complică atunci când creierul trebuie să deprindă mai multe abilităţi în același timp, punctează coordonatorul studiului, prof. Emillio Bizzi. Riscul ca abilităţile dobândite anterior să se piardă este provocat de eventualele modificări suferite de reţelele neuronale existente și necesare pentru executarea anumitor sarcini.

Neuronii mai au însă o altă proprietate vitală pentru deprinderea abilităţilor, care ajută la păstrarea unui echilibru în faţa efectului hiperplasticităţii asupra procesului de învăţare. Această trăsătură se referă la semnalul redus la zgomot, prin care neuronii primesc o cantitate proprorţională de informaţii relevante și inutile venite din jur. Prezenţa zgomotului este esenţială în timpul procesului. Fără acesta, abilităţile învăţate anterior ar fi șterse de schimbările constante ale conexiunilor neuronale.

Studiul a fost publicat în jurnalul Proceeding of the National Academy of Sciences.