Domnul Bogdan Mateciuc este apologet ortodox cu o impresionantă poveste de viaţă (migrând de la ateism, la baptism, la penticostalism, la Părtăşie şi la ortodoxia bunicilor). Unul dintre articolele domnului Mateciuc, intitulat „Viaţa și activitatea lui Dumitru Cornilescu”, încearcă o scurtă biografie a cunoscutului traducător, împletită cu critici mai subtile sau mai directe, împotriva atitudinii biblico-reformatoare a marelui român. În mod special, este criticată activitatea lui de traducător, atât conţinutul traducerilor („scrieri protestante”), cât şi corectitudinea traducerii textului biblic.

Acuzaţiile sunt tipice. Ereticul Cornilescu avea încă din seminar porniri ciudate, era obsedat de ideea unei treziri religioase necesare „şi” în Biserica Ortodoxă, mai exact printre românii cei creştinaţi de 2000 de ani. Creştinismul spre care Cornilescu se simte atras, este numit un creştinism „simplificat”, adică rătăcit de la complicaţiile aluvionare ale trecerii secolelor. Mai este numit şi „denaturat”, pentru că natura ortodoxiei tradiţionale (imperiale) este extrabiblică, iar întoarcerea la Sfânta Scriptură ce poate fi, decât denaturare.

Esenţa religiei spre care înclină Cornilescu este numită „o mântuire proprie, individuală și raţionalistă, separată de Trupul lui Hristos și de părtășia cu Sfinţii lui Dumnezeu”. Am observat din mai multe scrieri ortodoxe această oroare de mântuirea individuală, precum şi de uzul individual al raţiunii. Dacă îndrăzneşti să studiezi problemele pe cont propriu şi să gândeşti, dacă vii cu Scriptura şi o aşezi deasupra oricărei tradiţii, eşti „raţionalist”, şi bineînţeles, nu eşti smerit. Exact aceeaşi poezie ţi-o spun şi adepţii și experţii islamici, şi rabinii şi popii hinduşi. Ai părăsit credinţa strămoşească, eşti pierdut.

Articolul citează pe Nae Ionescu, care era deranjat de fenomenul revivalist patronat de preotul Tudor Popescu. Cum să nu fie deranjat, nenea Nae, ideolog legionar, care făcea pe apărătorul ortodoxiei, deşi el însuşi avea nevoie de o trezire, sau de nişte canoane mai grele decât cele pe care le prevedea pentru pocăiţi (mă gândesc la viaţa lui scandaloasă de adulter şi desfrâu)? Asociindu-se cu astfel de cugetători, domnul Mateciuc îşi începe tiradele contra traducătorului… (continuarea în secţiunea Exclusiv Online )

 

Acest articol amplu răspunde detaliat criticilor aduse lui Cornilescu. Articolul va fi disponibil integral, foarte curând, în noua secţiune – Exclusiv Online