Etica protestantă, secretul prosperităţii Germaniei?

490

Un articol apărut în ediţia online a ziarului The Guardian analizează etica de muncă germană, prin prisma a unei statistici care arată că Germania este ţara cu cele mai multe zile de concediu pe an şi, totodată, ţara în care numărul de ore de muncă pe săptămână este cu 6 ore mai mic de media europeană.

Un articol apărut în ediţia online a ziarului The Guardian analizează etica de muncă germană, prin prisma a unei statistici care arată că Germania este ţara cu cele mai multe zile de concediu pe an şi, totodată, ţara în care numărul de ore de muncă pe săptămână este cu 6 ore mai mic de media europeană.

Conform raportului statistic, germanii beneficiază de 30 de zile de concediu anual, fiind, alături de Danemarca, ţara europeană cu cele mai lungi concedii. În acelaşi raport, România se află pe locul 11 din 12, cu 21 de zile de concediu anual. Cât priveşte programul de lucru săptămânal, 11 ţări (printre care şi România) se detaşează semnificativ de celelalte, cu câte 40 de ore de muncă. Germania se află pe locul 14 din 19, cu o săptămână de lucru de 37,7 ore.

Aşadar, în contextul în care Germania este una dintre cele mai puternice economii europene, conceptul de „hărnicie germană" capătă alte valenţe decât cele ale muncii fără sfârşit. Concluziile studiului au relevat că în ciuda zilelor mai scurte de muncă, germanii demonstrează eficienţă la locul de muncă, un concept pe care economistul Max Weber l-a numit „etică de muncă protestantă".

Termenul descrie dedicarea faţă de simplitate şi de râvnă, două caracteristici ale bisericii creştine protestante. Paradoxul acestei etici este acela că, în timp ce râvna ducea la succes, cheltuirea banilor pentru sine era considerat păcat (a se observa simplitatea bisericilor protestante). Singura ieşire era investirea banilor, care de cele mai multe ori aducea profit şi mai mare. Necesitatea de a munci mai eficient era văzută ca o componentă a vocaţiei creştine şi succesul nu era nimic mai puţin decât semnul vizibil al mântuirii personale.