Antisemitism, blasfemie şi apostazie: cele trei trenduri în raportul libertăţii religioase

177

La nivel global, credincioşii care ar trebui să se bucure de libertate religioasă se confruntă cu tot mai multe provocări. Cele mai importante trei tendinţe în ceea ce priveşte libertatea religioasă, evidenţiate de raportul întocmit de Departamentul de Stat american, privitor la anul 2012.

„Atunci când statele lumii subminează sau atacă libertatea religioasă, acestea ameninţă însăşi stabilitetea propriei ţări. Atacurile asupra libertăţii religioase sunt în acelaşi timp o preocupare morală şi strategică pentru Statele Unite”, a declarat secretarul de stat John Kerry, referitor la raport.

Cele mai multe state în care credincioşii au cel mai mult de suferit din cauza convingerilor religioase fac parte din Asia şi Orientul Mijlociu (precum Burma, China, Eritreea, Iran, Coreea de Nord, Arabia Saudită, Pakistan, Sudan şi Uzbekistan), dar şi câteva state vest-europene se regăsesc în listă (Franţa, Belgia şi Olanda).

În mod particular, ţările europene fac parte din categoria statelor care reprezintă o preocupare terţiară a Statelor Unite, dar acestea se fac vinovate de un număr tot mai mare de restricţii asupra libertăţii de expresie şi religioase. Concret, aceasta se referă în mod direct asupra libertăţii religioase a musulmanilor.

De exemplu, legile şi reglementările împotriva îmbrăcămintei musulmane sau circumciziei creează „o atmosferă prielnică pentru discursurile de ură împotriva activităţilor religioase din vestul Europei”, arată raportul. În plus, aceste restricţii limitează serios integrarea socială şi oportunităţile de angajare pentru indivizii în cauză, explică reprezentanţii Departamentului de Stat.

Cele trei mari tendinţe

Prima tendinţă majoră este antisemitismul, manifestat prin negarea Holocaustului şi măsuri vădit antisemite din partea oficialilor guvernamentali, liderilor religioşi şi mass media, situaţii care au condus la profanare şi violenţe, în special în Venezuela, Egipt şi Iran. La Casa Albă, responsabilul pentru monitorizarea şi combaterea antisemitismului global este Ira Forman, fostul director al National Democratic Council.

Un al doilea şi al treilea trend îngrijorător este creşterea numărului de legi care condamnă blasfemia şi apostazia. Aceste legi sunt, de regulă, folosite pentru a reduce la tăcere pe dizidenţi, pe adversarii politici sau pentru a rezolva vendetele personale. Însă aceste legi violează libertatea religioasă, libertatea de expresie şi de conştiinţă, iar recomandarea Departamentului de Stat este ca acestea să fie abrogate cât mai curând.

Acestor probleme li se adaugă preocupările legate de grupurile religioase specifice, adică minorităţile religioase din Siria, Irak şi Burma, între altele, dar şi violenţele sectare din Pakistan şi antisemitismul tot mai pronunţat din Europa.

Un caz aparte îl reprezintă exemplul pastorului creştin de origine americană, Saeed Abedini, ce are şi cetăţenie iraniană, şi care este condamnat la opt ani de închisoare doar pentru că este creştin.

Raportul nu include nicio informaţie legată de starea libertăţii religioase în Statele Unite, deoarece autorii analizei susţin că raportarea problemelor de acasă intră în responsabilitatea unui alt departament american. Fără a intra în detalii, Statele Unite care s-au erijat de numeroase ori în apărătorul libertăţii religioase în restul lumii, însă nu au rezolvat propriile probleme, declară Michelle Boorstein, de la Washington Post. Aceasta nu arată decât că libertatea religioasă este un proces continuu şi nu o stare de fapt.