Andrei Marga despre „religia văzută primitiv”

173

Erorile din Legea Educaţiei (2011) trădează, pe rând, „incultura, reaua-voinţă, primitivismul viziunii" autorilor ei, este de părere Andrei Marga, rectorul Universităţii Babeș Bolyai care semnează o aspră critică a legii, în ziarul Cotidianul.

Marga critică faptul că legea „pleacă de la stabilirea de 'principii'," un termen cu o conotaţie „confuză", spune rectorul. Referindu-se la „principiul libertăţii de gândire și al indepenenţei faţă de ideologii, dogme religioase și doctrine politice" (art. 3n) Marga consideră că acesta nu apără suficient independenţa religioasă, care nu este legată exclusiv de dogme. Nici „separarea mecanică" nu este suficientă pentru independenţă, spune rectorul, iar „religia nu poate fi plasată alături de 'ideologii' și 'doctrine politice'".

„Legea este un compozit de formulări lovite de confuzie" spune Andrei Marga, care s-a arătat nemulţumit de faptul că „autorii legii au uitat să corecteze unele articole (de pildă, art. 132, în care se defineşte facultatea – 'facultatea corespunde uneia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului' – lăsând în afară enumerarea teologiei)."

Religia este una dintre disciplinele vădit dezavantajate de legea pe 2011, atât în ceea ce privește statutul învăţământului teologic, cât și în ceea ce privește terminologia utilizată pentru reglementarea acestuia, în opinia rectorului.