Poziţia oficială a Bisericii Adventiste faţă de vaccinuri

2671

În viaţa oricărui părinte vine acel moment în care trebuie să decidă dacă să își vaccineze sau nu copilul. În același moment, părintele realizează că, indiferent de decizia pe care o va lua, va fi criticat de o mulţime de oameni convinși că trebuia să facă exact opusul.

Pasiunea complementară jignirilor aduse celeilalte tabere asigură un grad ridicat de toxicitate mentală ambelor fronturi. Însă când religia este folosită ca un argument, lucrurile se pot complica și mai mult. Inutil.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și-a asumat o poziţie oficială în privinţa vaccinurilor, declarând că „încurajează imunizarea responsabilă” și că nu are niciun motiv bazat pe credinţă pentru a-i descuraja pe credincioși să participe la programele de imunizare colectivă.

Potrivit declaraţiei sale oficiale, „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea accentuează puternic importanţa sănătăţii și a bunăstării. Atenţia deosebită pe care adventiștii o acordă sănătăţii este bazată pe revelaţia biblică, pe scrierile inspirate ale lui Ellen White (cofondatoare a bisericii) și pe literatura știinţifică evaluată inter pares (peer-review). În consecinţă, încurajăm imunizarea/vaccinarea responsabilă și nu avem niciun motiv religios să nu îi încurajăm pe membrii noștri să participe responsabil la programele de imunizare protectivă și preventivă. Preţuim sănătatea și siguranţa populaţiei, iar acestea includ menţinerea «imunizării colective».”

Instituţia s-a dezis în totalitate de tentativele de contraargumentare a vaccinării prin apeluri la conștiinţa religioasă a credincioșilor și a declarat că doctrina sa nu include nicio interdicţie asupra vaccinării.

„Nu acţionăm drept conștiinţă pentru niciun membru al bisericii și recunoaștem dreptul la libertatea de alegere. (…) Alegerea de a nu fi imunizat nu este și nu ar trebui să fie văzută ca o dogmă sau ca o doctrină a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.”